CONTACT US

TANACHIRA GROUP


Address : The Office at Central World,
Room OFMH 2807 & 2812, 28th floor
999/9 Rama 1 Rd., Patumwan, Bangkok 10330

Tel.+662-264-5081

CONTACT FORM

STORE LOCATIONBANGKOK


Central Chidlom Department Store
Shop in Shop
3rd Floor
Tel. 087 910 7117

Central Festival EastVille
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 081 887 3429

Central Ladprao Department Store
Shop in Shop
2nd Floor
Tel. 081 887 3489

Central Pinklao Department Store
Shop in Shop
2nd Floor
Tel. 097 212 4960

Central Plaza Bangna
Concept Store
1st Floor
Tel. 02 745 6766

Central Plaza Grand Rama 9
Concept Store
2nd Floor
Tel. 02 160 2440

Central Plaza Rama II
Concept Store
1st Floor
Tel. 02 872 4454

Central Plaza Rama III
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 092 254 5132

Central Silom Complex Department Store
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 097 949 2464

Central World
Concept Store
1st Floor
Tel. 02 252 9813

Don-Muang Airport
Shop in Shop
Domestic Terminal
Tel. 089 242 7665

Fashion Island
Concept Store
1st Floor
Tel. 02 947 5334

Mega Bangna
Concept Store
1st Floor
Tel. 02 105 1723

Paradise Park
Concept Store
1st Floor
Tel. 02 083 5363

Robinson Fashion Island
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 092 268 4458

Siam Center
Concept Store
1st Floor
Tel. 02 658 1599

Siam Paragon Department Store
Shop in Shop
M Floor
Tel. 087 914 7117

The Emporium Department Store
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 098 654 4246

The Mall Bangkapi Department Store
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 092 254 5131

The Mall Bangkhae Department Store
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 098 656 2449

The Mall Ngamwongwan
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 085 661 7516

Zen Department Store
Shop in Shop
2nd Floor
Tel. 092 265 2844

Central Plaza WestGate
Concept Store
1st Floor
Tel. 02.194.2875


UPCOUNTRY


Central Festival Chiangmai
Concept Store
1st Floor
Tel. 052 001 299

Central Festival Hatyai
Concept Store
1st Floor
Tel. 074 801 388

Central Chonburi Department Store
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 085 484 6082

Central Festival Pattaya Beach
Concept Store
1st Floor
Tel. 033 003 045

Central Festival Phuket
Shop in Shop
2nd Floor
Tel. 092 258 2296

Jungceylon
Concept Store
1st Floor
Tel. 076 604 088

Central Festival Udonthani
Concept Store
G Floor
Tel. 042 110 696

Central Plaza Changwattana
Shop in Shop
2nd Floor
Tel. 091 575 2464

Central West Gate Department Store
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 081 884 2445

Central Plaza Salaya
Concept Store
1st Floor
Tel. 034 100 788

Zpell at Future Park
Concept Store
G Floor
Tel. 02 150 9014

The Mall Korat Department Store
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 089 813 9916

Bluport Huahin
Shop in Shop
1st Floor
Tel. 098 281 3395

Central Plaza Nakhon Ratchasima
Concept Store
1st Floor, Nai Mueang, Mueang Nakhon Ratchasima 30000
Tel. 044 229 385
Central Plaza Bangna Concept Store ชั้น 1 ห้อง 110/1N เลขที่ 587,589 ถนนบางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 023619217

Central Chidlom Shop in Shop ชั้น 1 เลขที่ 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 026557662

Central Festival EastVille Concept Store ชั้น 1 ห้อง 165 เลขที่ 69,69/1,69/2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel. 025536289

Central Floresta Phuket
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 135 เลขที่ 199 หมู่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
Tel. 076368076

Central Plaza Lardprao
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 130 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 020422455

CentralWorld
Concept Store
ชั้น 1 Atrium Zone เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 022529625

Central Village
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง D106/1 Weaver Village Zone เลขที่ 98,98/1 หมู่5 ทางคู่ขนาน ถนนบางนาตราด-สุวรรณภูมิ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel. 021013803

Emporium
Shop in Shop
ชั้น G ประตูทางออก เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0955346664

Siam Discovery
Shop in Shop
ชั้น G เลขที่ 989 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02651000 ต่อ 34


Central Plaza Bangna
Shop in Shop
ชั้น G เลขที่ 587,589 ถนนบางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. 023611048

Central Plaza Bangna
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 135/1 เลขที่ 587,589 ถนนบางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. 027456786

Central Chidlom Shop in Shop ชั้น 2 เลขที่ 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 026557177

Central Festival Chiangmai
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 108/2 เลขที่ 99,99/1,99/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
Tel. 053288802

Central Plaza Chaengwattana
Shop in Shop
ชั้น 1 ฝั่ง CDS เลขที่ 99,99/9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Tel. 028353341

Central Festival EastVille
Concept Store
ชั้น 1 เลขที่ 69,69/1,69/2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 020406579

Central Future Park Rangsit
Shop in Shop
ชั้น G เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
Tel. 025675227

Central Festival Hatyai
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 135 เลขที่ 1518,1518/1,1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
Tel. 074339611

Central Plaza Nakhon Ratchasima
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 112 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
Tel. 044229384

Central Plaza Lardprao
Shop in Shop
ชั้น 1 เลขที่ 1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 029371749

Central Plaza Lardprao
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 133/1 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 029371747

Central Pattaya Beach
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 117 เลขที่ 333/99 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260
Tel. 038043371

Central Plaza Pinklao
Shop in Shop
ชั้น 1 เลขที่ 7/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tel. 028847135

Central Plaza Pinklao
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 107/1 เลขที่ 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tel. 020012217

Central Floresta Phuket
Shop in Shop
ชั้น 2 เลขที่ 199 หมู่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
Tel. 076307226

Central Festival Phuket
Concept Store
ชั้น 2 ห้อง 223 เลขที่ 74-75 หมู่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
Tel. 076689825

Central Plaza Rama 2
Concept Store
ชั้น 1 เลขที่ 160 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 020411899

Central Plaza Rama 3
Shop in Shop
ชั้น 1 เลขที่ 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. 026736028

Central Plaza Grand Rama 9
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 104 เลขที่ 9/9 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 021083221

Central Silom Complex
Shop in Shop
ชั้น G เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0925787827

Central Plaza Salaya
Shop in Shop
ชั้น 1 เลขที่ 99/21 หมู่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
Tel. 024296746

CentralWorld
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง C105 เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 026131776

Central Village
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง D108 ตรงข้าม GEOX เลขที่ 98,98/1 หมู่5 ทางคู่ขนาน ถนนบางนาตราด-สุวรรณภูมิ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel. 021028702

Central Plaza WestGate
Shop in Shop
ชั้น 1 เลขที่ 199/3 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
Tel. 021944952

Central Plaza WestGate
Concept Store
ชั้น 1 เลขที่ 199/3 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
Tel. 021942748

The Mall Skyport (Don Mueang Airport)
Shop in Shop
ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 15 เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Tel. 025043273

Emporium
Shop in Shop
ชั้น 1 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 022598644

Fashion Island
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 1066 เลขที่ 587,589,589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 029475159

Gemopolis Industrial Estate
Concept Store
(เปิดเฉพาะวันพุธ-ศุกร์) ชั้น 1 อาคาร L Free Zone 2 ห้อง 66/1 เลขที่ 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel. 021183712

The Mall Bangkae
Shop in Shop
ชั้น G เลขที่ 518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 024543692

Megabangna
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 1306 เลขที่ 39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel. 021051994

The Mall Ngamwongwan
Shop in Shop
ชั้น 1 เลขที่ 408,410,412,414,416,418,420,422,424,426,428,430 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel.

Siam Paragon
Shop in Shop
ชั้น M เลขที่ 991/1 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 026107814

Terminal 21 Asoke
Concept Store
ชั้น G เลขที่ SH-G022B ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 020007996

Terminal 21 Pattaya
Concept Store
ชั้น G ห้อง G037 เลขที่ 456,777,777/1 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
Tel. 033252165

Zpell Future Park Rangsit
Concept Store
ชั้น G เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
Tel. 021509102


Central Festival Chiangmai
Concept Store
ชั้น 2 ห้อง RMUE 213 หมู่4 เลขที่ 99,99/1 และ 99/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
Tel. 0922609777

Central Festival EastVille
Concept Store
ชั้น 1 โซนพลาซ่า เลขที่ 69,69/1,69/2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 025507937

Central Floresta Phuket
Concept Store
ชั้น 2 ห้อง 207 เลขที่ 199 หมู่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
Tel. 076619925

Central Pattaya Beach
Concept Store
ชั้น 2 ห้อง K203 เลขที่ 333/99 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260
Tel. 038043386

Central Festival Samui
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 111 เลขที่ 209/1-2 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
Tel. 077410458

CentralWorld
Concept Store
ชั้น 3 ห้อง K313/3 เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 0616958819

Emporium
Concept Store
ชั้น 3 ห้อง 4P18 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 026649935

Emporium
Spa
ชั้น 3 ห้อง 4P18 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 026649935

Emporium
Shop in Shop
ชั้น 4 แผนก Hobby&Craft เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 022691000

Siam Paragon
Shop in Shop
ชั้น 4 แผนก Exotique Thai เลขที่ 991/1 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 026901000

Siam Paragon
Shop in Shop
ชั้น G แผนก Exotique Thai เลขที่ 991/1 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 026108000

ICON SIAM
Concept Store
ชั้น 4 ห้อง 416 ล็อบบี้ C เลขที่ 299 ซอยเจริญนคร5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Tel. 022880287

InterContinental Pattaya Resort
Shop in Shop
เลขที่ 437 ถนนพระตำหนัก อำเภอเมืองพัทยา ชลบุรี 20150
Tel.

InterContinental Samui Resort
Shop in Shop
เลขที่ 295 หมู่ 3 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
Tel.

King Power Suvarnabhumi Airport
Shop in Shop
เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel.

King Power Phuket
Shop in Shop
เลขที่ 88/88 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
Tel.

King Power Rangnam
Shop in Shop
ชั้น 2 โซนสปา เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.

One Nimman
Concept Store
ชั้น 1 อาคาร B3 ห้อง B107 เลขที่ 1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
Tel. 052080929

Siam Paragon
Concept Store
ชั้น 4 เลขที่ 991/1 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 021294326

Siam Center
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง 166/1 เลขที่ 979 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 026581090

Terminal 21 Asok
Concept Store
ชั้น 1 ห้อง K11406 เลขที่ 88 ซอย สุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0995506829

Terminal 21 Pattaya
Concept Store
ชั้น 1 เลขที่ 456,777,777/1 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
Tel. 033252634

Central Tower@CentralWorld
Spa
ชั้น 12 M เลขที่ 4, 4/5 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 022525725